ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
ปตท.ช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตการเกษตร
25 ก.ย. 2560

ปตท. ร่วมมือกับ ธ.ก.ส. จัดพื้นที่ในสถานีบริการ ปตท. ทั่วประเทศ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลผลิตที่มีคุณภาพ ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตตามฤดูกาลสู่ผู้บริโภคโดยตรง พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ง่าย ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บันทึกความร่วมมือ ปตท. – ธ.ก.ส. รวมพลัง ร่วมใจช่วยเกษตรกร
ในครั้งนี้ ปตท. สนับสนุนการจัดพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของลูกค้า ธ.ก.ส. ณ สถานีบริการ ปตท. โดยคัดเลือกสถานีบริการ และกำหนดระยะเวลาจัดจำหน่ายอย่างเหมาะสม โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้คัดเลือกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของ ธ.ก.ส. เพื่อวางจำหน่ายในพื้นที่ของสถานีบริการฯ ที่กำหนดไว้ อีกทั้ง ให้มีการเปิดสาขาและสำนักงานตัวแทนของ ธ.ก.ส. และการวางเครื่องให้บริการด้านการเงินการธนาคารอัตโนมัติ (Self Service) ในสถานีบริการ ปตท. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังร่วมมือจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดย ปตท. จะให้การสนับสนุนวิทยากรในการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการอีกด้วย

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ธ.ก.ส. เชื่อมั่นในศักยภาพของ ปตท. เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันของ ปตท.ซึ่งตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ หากเปิดให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลิตผลของตนเองจะสามารถระบายผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ธ.ก.ส. จะพัฒนาช่องทางในการชำระค่าสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A – Mobile และระบบ QR Code ซึ่งผู้ขายมี QR Code ของตนเอง ผู้ซื้อเพียงแต่มีเงินฝากในบัญชี เมื่อจ่ายชำระค่าสินค้าเพียงใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone ) สแกน QR Code ของผู้ขายเท่านั้น ไม่ต้องพกพาเงินสดตอบรับสังคมยุคใหม่ (Cashless Society) โดยในวันนี้ ธ.ก.ส. ได้นำตัวอย่างสินค้า SME เกษตร ได้แก่ ผัก ผลไม้ organic กระยาสารทข้าวไรซ์เบอร์รี่ มะพร้าวน้ำหอม กล้วยอินทรีย์ ซึ่งมีการนำ QR Code ที่ ธ.ก.ส. สนับสนุนมาใช้เพิ่มช่องทางในการจ่ายชำระค่าสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มาแสดงด้วย ความร่วมมือนี้จะส่งผลให้เกษตรกรและชุมชนในภาคชนบทมีช่องทางการตลาด สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากและพัฒนาวงการเกษตรไทย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558