ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
พาณิชย์ปรามผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
10 เม.ย. 2561

                 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง               ในเทศกาลสงกรานต์มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด และส่วนใหญ่ต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ นอกจากจะต้องรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแล้ว จะต้องซื้อหาสินค้าเพื่อใช้บริโภคหรือนำไปเป็นของฝากญาติพี่น้อง กรมการค้าภายในจึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบมาตรวัดตามสถานีบริการในเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังต่างจังหวัด ภายใต้โครงการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมัน มาตรวัดก๊าซ LPG, NGV ในเส้นทางการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัดฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดเพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ เช่น  ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควรในช่วงเทศกาลที่มีประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมาใช้บริการกันอย่างคับคั่ง โดยออกตรวจสอบและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าและให้บริการ บริเวณสถานีขนส่งและสถานีรถไฟทั่วประเทศ อาทิ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งย่อยนครชัยแอร์ สถานีขนส่งย่อยสมบัติทัวร์ สถานีขนส่งย่อยสยามเฟิสท์ทัวร์ และสถานีรถไฟหัวลำโพง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี 2561 ดังนี้

·    ให้แสดงราคาสินค้าและบริการ โดยการเขียน/พิมพ์/ทำให้ปรากฏบนกระดาษแผ่นไม้หรือวัตถุอื่น

·    แสดงราคาไว้ที่สินค้า สถานที่บริการหรือบริเวณใกล้เคียง หากสภาพสินค้าไม่สามารถแสดงราคาได้ ให้จัดทำบัญชีแสดงราคาไว้ในที่เปิดเผย ผู้บริโภคสามารถดูได้

·         ต้องเป็นราคาต่อหน่วย ตัวเลขภาษาอะไรก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย โดยแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน เปิดเผย อ่านได้ง่าย ส่วนข้อความรายการต้องเป็นภาษาไทย แต่มีภาษาอื่นด้วยก็ได้

·    กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาหรือค่าบริการแล้ว ต้องแสดงให้ชัดเจนและครบถ้วน ควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการนั้น ๆ

·    การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือบริการที่ให้บริการ ต้องแสดงราคาให้ตรงกับราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ เว้นแต่จะเป็นการจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาที่แสดง

                    อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ จากการตรวจสอบร้านอาหารจำหน่ายปรุงสำเร็จในสถานีขนส่งหมอชิตพบว่าราคายังทรงตัวไม่มีการปรับขึ้นราคา มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการประชาชนที่จะใช้บริการ รวมทั้งได้กำชับให้มีการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนแล้ว อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์              ขอฝากให้ประชาชนผู้บริโภค “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” เลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดและคุ้มค่า รักษาสิทธิของตนเองในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยเปรียบเทียบราคาและปริมาณ อ่านฉลากสินค้าให้ชัดเจน สำหรับผู้ประกอบการขอความร่วมมือให้จำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม  ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับ 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก  7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรั

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558