ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
กระทรวงทรัพย์ฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 40 ของประเทศ
23 พ.ค. 2561

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมกับมวลชน แสดงพลังการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ใน “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ราชบุรี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานราชการ และมวลชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี จำนวน 240 ต้น ขนานเป็นรูปตัวยูไปตามเส้นทางเดินในศูนย์ฯ ซึ่งในอนาคตเมื่อต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นพื้นที่ดังกล่าวก็จะปรากฏซุ้มอุโมงค์ดอกไม้สีเหลืองของต้นกัลปพฤกษ์ที่สวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในอนาคต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 มิถุนายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
05 ส.ค. 2561
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศมาตรการจัดสรรพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในจังหวัดจันทบุรี โดยถ่ายโอนผู้ใช้น้ำประมาณ 5,000 ครัวเรือน ในตำบลพลิ้ว เกาะเปริด และหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ของ กปภ.สาขาจันทบุรี ไปให้บริการโดย กปภ.สาขาขลุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558