ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
กระทรวงทรัพย์ฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 40 ของประเทศ
23 พ.ค. 2561

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมกับมวลชน แสดงพลังการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ใน “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ราชบุรี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานราชการ และมวลชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี จำนวน 240 ต้น ขนานเป็นรูปตัวยูไปตามเส้นทางเดินในศูนย์ฯ ซึ่งในอนาคตเมื่อต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นพื้นที่ดังกล่าวก็จะปรากฏซุ้มอุโมงค์ดอกไม้สีเหลืองของต้นกัลปพฤกษ์ที่สวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในอนาคต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558