ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
กรมการค้าต่างประเทศ จัดทัพนำนักธุรกิจ YEN-D ไทยบุกตลาดเมียนมา เชื่อมการค้า กระชับความสัมพันธ์
14 ส.ค. 2561

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยจากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development : YEN-D Program) จำนวน 70 ราย จาก 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมความงาม กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มยานยนต์และโลจิสติกส์ เดินทางเยือนกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561 หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการนำนักธุรกิจ YEN-D ไปเยือนกรุงพนมเปญเมื่อ 16-18 กรกฎาคมที่ผ่านมา มียอดซื้อขายทันทีกว่า 220 ล้านบาท และเยือนกรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว เมื่อ 7-8 สิงหาคมที่ผ่านมา มียอดมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าทันทีอีกกว่า 150 ล้านบาท

สำหรับในการเดินทางเยือนกรุงย่างกุ้งในครั้งนี้ คณะนักธุรกิจ YEN-D จะพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในประเทศเมียนมาในด้านต่างๆ อาทิ สถานการณ์การค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง จะมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านกฎหมายท้องถิ่น การจ้างแรงงาน วัฒนธรรมการจับจ่ายใช้สอย และช่องทางการดำเนินธุรกิจในเมียนมาด้วย นอกจากนี้ นักธุรกิจ YEN-D ไทย จะได้มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEN-D ของเมียนมา เพื่อขยายเครือข่ายทางการค้าและเพิ่มมูลค่าระหว่างกันต่อไปในอนาคต ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ YEN-D ที่ว่าเพื่อนมาก่อนแล้วธุรกิจจะตามมาเอง

นายอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บริโภคชาวเมียนมานิยมสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีวัฒนธรรมการบริโภคที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งคุณภาพของสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคชาวเมียนมา สินค้าไทยที่เป็นที่นิยมได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำผลไม้ น้ำตาลทราย ผ้าผืน เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ปัจจุบันเศรษฐกิจของเมียนมาถูกขับเคลื่อนด้วยการบริการและการท่องเที่ยว ร้อยละ 41.6 รองลงมาคือ เกษตรกรรม ร้อยละ 36.1 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 22.3 ประเทศที่ลงทุนในเมียนมาสูงสุดคือ สิงคโปร์ มูลค่า 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐ จีนมูลค่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ และเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 530 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยอยู่อันดับที่ 8 มูลค่า 108 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการลงทุนส่วนใหญ่จากต่างชาติ ได้แก่ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม การสื่อสาร และอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ไทยและเมียนมามีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 97,265.26 ล้านบาท โดยเป็นการส่งออก 56,276.44 ล้านบาท นำเข้า 40,988.82 ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า 15,287.62 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสัตว์ เหล็ก ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน 1385

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558