ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและแนวทางการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ของกรุงเทพมหานคร
15 ส.ค. 2561

วันนี้ (15 ส.ค.61) เวลา 10.30 น.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและแนวทางการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ของกรุงเทพมหานคร เส้นทางจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1) ไปยังสถานีบางหว้า (S12) และเดินทางต่อตามทางเดินยกระดับ (Skywalk) เพื่อตรวจเยี่ยมจุดเชื่อมต่อการเดินทางรถไฟฟ้า – ท่าเรือ  โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส) ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง BTS ให้การต้อนรับและร่วมเดินทางในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้ ก่อนออกเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ(W1)  ไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า (S12) – Skywalk เพื่อตรวจเยี่ยมจุดเชื่อมต่อการเดินทางรถไฟฟ้า – ท่าเรือนั้น นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบบัตรรถไฟฟ้า BTS ซึ่งมีภาพถ่ายนายกรัฐมนตรีขณะกำลังบังคับรถไฟฟ้าเมื่อครั้งเดินทางไปเปิดสถานีรถไฟฟ้าสำโรงเมื่อปีที่ผ่านมา จากนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)  โดยบรรยากาศบนรถไฟฟ้า BTS  ขณะที่นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมระบบขนส่งมวลชนฯ ยังเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้เดินพบปะพูดคุยกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าอย่างเป็นกันเอง โดยได้สอบถามถึงความสะดวกในการใช้บริการรถไฟฟ้า รวมทั้งสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของประชาชนด้วยความสนใจ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เสียสละที่นั่งของตนเองบนรถไฟฟ้าให้ประชาชนซึ่งเป็นสุภาพสตรีได้นั่งด้วย โดยประชาชนที่ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี ได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการทำงานและบริหารราชการแผ่นดินอีกด้วย

เมื่อนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า (S12) ได้เดินทางต่อตามทางเดินยกระดับ (Skywalk) ระยะทางประมาณ 250 เมตร เพื่อเชื่อต่อการเดินทางระบบขนส่งที่ท่าเรือตากสิน – เพชรเกษม (บางหว้า)  พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ของกรุงเทพมหานคร และแผนงานการพัฒนาการเดินเรือในคลองภาษีเจริญและส่วนต่อขยายในอนาคต ณ บริเวณทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ค) สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางปัจจุบันว่ามีความคล่องตัวดีแล้ว ซึ่งในอนาคตต้องมีการขยายเมืองและพัฒนาพื้นที่ออกไปในบริเวณรอบนอกและปริมณฑลให้มากขึ้น เพื่อกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่อื่นแทนการพัฒนาเฉพาะในเขตเมืองเท่านั้น ซึ่งจะสามารช่วยบรรเทาความแออัดและแก้ไขปัญหาการจราจรได้ด้วย โดยแผนการดำเนินการดังกล่าวนั้นอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่ที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง รวมทั้งสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ และการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว  โดยประชาชนได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลผลิตทางการเกษตรมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนประชาชนและตรวจเยี่ยมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและแนวทางการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ของกรุงเทพมหานคร  

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางโดยเรือที่ท่าเรือสะพานตากสิน – เพชรเกษม เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือวัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ  ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร พร้อมรับฟังการบรรยายเชิงประวัติศาสตร์ถึงความเป็นมาและความสำคัญของเส้นทางการเดินเรือ สถานที่สำคัญจากท่าเรือสะพานตากสิน – เพชรเกษม ไปยังท่าเรือวัดกำแพงบางจาก รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการฟื้นวิถีชีวิตชุมชนคลองบางหลวงผ่านการท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี และตรวจการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ของกรุงเทพมหานคร ผ่านการเดินเรือเส้นทางล่องคลองภาษีเจริญและคลองบางหลวง ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดอินทาราม (บางยี่เรือ) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นวิถีชีวิตชุมชนคลองบางหลวงผ่านการท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครได้เปิดทดลองเดินเรือเส้นทางใหม่ ตั้งแต่ท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม (บางหว้า) คลองภาษีเจริญ ถึงท่าเรือวัดกำแพงบางจาก คลองบางกอกใหญ่ (ตลาดคลองบางหลวง) เพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางน้ำกับเข้ากับโครงข่ายสาธารณะอื่น ๆ ตามนโยบาย “ล้อ ราง เรือ” ของกรุงเทพมหานคร โดยให้บริษัทกรุงเทพธนาคม ในฐานะผู้บริหารจัดการระบบล้อ ราง เรือ ในกรุงเทพมหานครและโครงการเดินเรือในคลองภาษีเจริญในปัจจุบัน มาเป็นผู้จัดการเดินเรือในระยะทดลอง โดยให้บริการประชาชนโดยไม่เก็บค่าโดยสาร ในทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. เรือจะออกทุก 30 นาที มีท่าเรือที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า และจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ซึ่งผ่านเส้นทางที่เป็นย่านท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ตลาดคลองบางหลวง บ้านศิลปิน และชุมชนร้านค้าโบราณ เป็นต้น

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558