ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
“สมจิณณ์ พิลึก” นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการนิคมฯ คนใหม่
28 ก.ย. 2561

               การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 แต่งตั้ง นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แทนนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม  ที่สิ้นสุดวาระการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

             หลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการกนอ.คนใหม่ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ได้เร่งกำหนดแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2562 อาทิ การขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์ที่สำคัญต่างๆ เช่น การพัฒนานิคมและท่าเรืออุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ (EEC) การพัฒนานิคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้าพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่  3 และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค จังหวัดระยอง ตลอดจนยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ก้าวสู่ในการเป็นนิคมอุตสาหกรรมในระดับอีโค เวิล์ด คลาส (Eco-World Class) เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี

             ทั้งนี้ ที่ผ่านมานางสาวสมจิณณ์ พิลึก เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานกิจการพิเศษ) จบการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มีความเชี่ยวชาญในด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนเป็นอย่างดี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558