ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
ประธาน กกต.เปิดประชุมเตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.
08 ม.ค. 2562

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2562 พร้อมมอบนโยบายในการเตรียมมการเลือก ส.ส. โดยกล่าวว่า กกต. มีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของบุคลาการให้ไปตามกฎหมาย และให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นที่ยอมรับของทุกคนโดยทั่วไป เพราะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานการเลือกตั้งให้ลุล่วงและเป็นไปตามกฎหมาย

พร้อมกันนี้ได้ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ในแต่ละจังหวัด ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายใหม่และระเบียบต่างๆ ของ กกต. ที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก โดยขอให้ทำความเข้าใจหากมีข้อสงสัยก็ขอให้รีบสอบถาม ทั้งนี้อยากให้สร้างทีมงานระหว่างจังหวัด และทีมงานของจังหวัดตนเองเพื่อการประสานความร่วมมือให้การทำงานลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงต้องป้องกัน ติดตามและกรองการข่าวในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญขอให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน โดยเฉพาะเรื่องบัตรเลือกตั้งที่มีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งครั้งก่อน

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังกล่าวถึงความชัดเจนในวันเลือกตั้ง โดยยืนยันว่า ขอให้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ออกมาอย่างเป็นทางการก่อนจึงจะกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนได้ ส่วนกรอบ 150 วันที่อาจจะส่งผลให้ การเลือกตั้งนั้นมีปัญหา ทาง กกต. จะได้มีการหารือกันในที่ประชุมว่าการประกาศผลการเลือกตั้งต้องอยู่ในกรอบ 150 วันด้วยหรือไม่ เพราะเมื่อเลือกตั้งเสร็จสิ้นยังต้องมีกรอบอีก 60 วันเพื่อประกาศผลอย่างเป็นทางการ ส่วนจะถึงขั้นส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในเรื่องกรอบ 150 วัน หรือไม่นั้นคาดว่ายังไม่ถึงเวลา ซึ่งขณะนี้ กกต. ขอทำหน้าที่ในการเตรียมการเลือกตั้งตามกฎหมายก่อน ส่วนการชุมนุมเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดคือ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ส่วนตัวมองว่าการชุมนุมเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ แต่ขณะนี้ กกต. ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558