ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
กฟน. บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรอง รับวันเลือกตั้ง
11 มี.ค. 2562

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ระดมกำลังทุก กฟน. เขต ลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทุกหน่วยเลือกตั้ง ศูนย์รวมคะแนน และศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งจุดต่าง ๆ ทั่วเขตจำหน่าย กฟน. ในวันเลือกตั้ง ที่ 24 มีนาคม นี้ ให้เป็นไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (11 มีนาคม 2562) นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17.00 น. นั้น

กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการระดมกำลังทุก กฟน. เขต ทั้ง 18 เขต ลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่าย เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ และอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของการลัดวงจรในระบบจำหน่าย ตลอดจนมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทุกหน่วยเลือกตั้ง ศูนย์รวมคะแนน และศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งจุดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 136 แห่ง ทั่วเขตจำหน่าย กฟน. ในวันเลือกตั้ง ที่ 24 มีนาคม นี้ ให้เป็นไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟน. กล่าวต่อไปว่า กฟน. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ร่วมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเลือกคนดีเป็นผู้แทนในการเข้าไปบริหารและพัฒนาประเทศต่อไป และหากประชาชนต้องการติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) https://www.ect.go.th

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558