ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
"ถาวร" เร่งพัฒนาสนามบินเมืองคอนสู่มาตรฐาน
12 ก.พ. 2563

นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 1,814 ไร่ อาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 5,580 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 450 คนต่อชั่วโมง ความยาวทางวิ่งขนาด 45 × 2100 เมตร ลานจอดอากาศยานรองรับอากาศยานแบบโบอิ้ง 737/A320 ได้ 9 ลำ ลานจอดรถยนต์ขนาด 200 คัน มีสายการบินให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ 3 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย และไทยไลอ้อนแอร์ จำนวน 30 เที่ยวบินต่อวัน ปัจจุบันพื้นที่มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 2 ขนาด 3 ชั้น 30,600 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมง ความคืบหน้าร้อยละ 1.38 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565 โครงการก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเข้า - ออก เขตพื้นที่การบิน ความคืบหน้าร้อยละ 45.03 โครงการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงภูมิทัศน์ ความคืบหน้าร้อยละ 33.18 โครงการระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม ความคืบหน้าร้อยละ 29.50 นอกจากนี้มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานฯ ประจำปี 2563 - 2564 ได้แก่ ก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์ จัดซื้อที่ดินสำหรับต่อเติมและขยายทางวิ่งเป็น 2,500 เมตร แผนพัฒนาท่าอากาศยานฯ ประจำปี 2564 - 2566 ได้แก่ ก่อสร้างเสริมผิวทางวิ่งทางขับเดิมและขยายลานจอดอากาศยานรองรับอากาศยานขนาดโบอิ้ง 737 ได้ 14 ลำ และต่อเติมความยาวทางวิ่ง สำหรับโครงการก่อสร้างคันทางและระบบป้องกันน้ำท่วม มีความคืบหน้าร้อยละ 96.09 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อากาศยานฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา อาทิ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีป้องกันและสังเกตอาการ ทำความสะอาดฆ่าชื้ออุปกรณ์และพื้นที่ให้บริการ แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า เป็นต้น สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ทำความสะอาดเส้นทางเข้า - ออกท่าอากาศยาน เขตพื้นที่การบิน พื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนวัสดุ และร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจวัดควันดำยานพาหนะของท่าอากาศยาน ยานพาหนะสำหรับให้บริการอากาศยาน ยานพาหนะให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการดังนี้

 

                                1. ดูแล อำนวยความสะดวกการให้บริการโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล พร้อมทั้งดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่าอากาศยาน

                                2. เข้มงวด กำกับ ควบคุมการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน

                                3. นำเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้การออกแบบตกแต่งภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่

                                4. ดำเนินการตามนโยบาย “เชื่อมไทย เชื่อมโลก” อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารการเชื่อมต่อการเดินทาง

                                                5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของท่าอากาศยานทุกแห่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

                                6. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชั่น Thai Flight Info สำหรับตรวจสอบข้อมูลตารางการบินของท่าอากาศยานในสังกัด ข้อมูลสำคัญของท่าอากาศยาน แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558