ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กระทรวงทรัพย์ฯ มอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาล
30 พ.ค. 2559

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์) การใช้อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์รักษาโรค โดยมี พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัติให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทสรุปสาระสำคัญดังนี้  ...สิ่งสำคัญที่คาดหวังจากการฝึกอบรมนี้ คือ ผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้ว  ต้องสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมทีม และพี่น้องประชาชนได้

          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์) ดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยในการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบกในการฝึกสอนและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้  จำนวน 60 นาย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558