ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กระทรวงทรัพย์ฯ มอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาล
30 พ.ค. 2559

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์) การใช้อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์รักษาโรค โดยมี พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัติให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทสรุปสาระสำคัญดังนี้  ...สิ่งสำคัญที่คาดหวังจากการฝึกอบรมนี้ คือ ผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้ว  ต้องสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมทีม และพี่น้องประชาชนได้

          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์) ดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยในการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบกในการฝึกสอนและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าของกรมป่าไม้  จำนวน 60 นาย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558