ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
PEA เปิดโครงการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 3
14 มิ.ย. 2559

             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) ระยะที่ 3 โดยเพิ่มการนำร่องนำภาษา ASEAN ให้บริการในภาษาพม่า ภาษากัมพูชา และ ภาษามลายู เพิ่มจากเดิมที่มีบริการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ควบคู่ไปกับการให้บริการที่มีคุณภาพของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) และยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและให้บริการในด้านบริการรับแจ้งเหตุไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง รับเรื่องร้องเรียนและรับคำร้องขอใช้ไฟอีกด้วย สืบเนื่องจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) มีปริมาณของประชาชนที่ติดต่อใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2557 มีจำนวนสาย 1.3 ล้านสาย และในปี 2558 จำนวน 1.5 ล้านสาย ซึ่งคาดว่าในปี 2559 – 2560 จะมีประชาชนติดต่อมาใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1.6 – 1.8 ล้านสายต่อปี ซึ่งในวาระที่ 3 ได้มีการเพิ่มจำนวนคู่สายจาก 60 คู่สายเป็น 90 คู่สาย และเพิ่มจำนวนพนักงานรับสาย (Agent) เพื่อรับรองผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มที่เพิ่มมากทุกปี โดยการดำเนินศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้วยการเพิ่มบริการรวมทั้งช่องทางในการติดต่อกับศูนย์บริการข้อมูลผ่านช่องทาง Social Media ได้แก่ Facebook Twiter Website และ E-mai ที่ 1129@pea.co.th โดยจะมีพนักงาน (Agent) ตอบคำถามเบื้องต้นให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

             “สอบถามทุกปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558