ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
(คลิป) ผ.อ. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
28 พ.ค. 2563

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้บ่อน้ำบาดาลพุทำให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคมีน้ำใช้ในครัวเรือน

นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น นายสมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาล ณ บ้านโนนคูณ ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ พบว่าเป็นน้ำบาดาลพุ ความลึกเจาะ 122 เมตร ปริมาณน้ำไหลประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระดับน้ำพุความสูงจากผิวดินประมาณ 4 เมตร ไหลไปสะสมในฝายธรรมชาติ ทำให้ชาวบ้านมีน้ำกักเก็บเพื่อใช้ในการอุปโภคในหมู่บ้าน
 
ปัจจุบันชาวบ้านใช้น้ำอุปโภคจากฝายซึ่งมีขนาด 18 ไร่ แต่น้ำแห้งขอดไม่มีน้ำใช้มาเกือบ 3 วันแล้ว พอได้บ่อน้ำบาดาลพุ "โชคดี เหมือนพญานาคให้น้ำมาใช้ เป็นบุญกับชาวบ้าน ได้มีน้ำใช้ต่อไป แถมไม่มีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ"นายบุญธรรม หารดี กำนันตำบลบ้านโคก กล่าว 

แนวทางการบริหารจัดการน้ำ ชาวบ้านจะมีการต่อท่อส่งน้ำจากบ่อน้ำบาดาลพุเชื่อมเข้ากับระบบประปาเดิมที่ใช้อยู่ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำสะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภคในครัวเรือนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558