ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์ ย้อนกลับ
ผ้าตีนจก ผ้าผืนลายงาม สวยสง่า ต้นตำรับแดนสุโขทัย
01 มิ.ย. 2563

ผ้าตีนจก เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยพวนที่อาศัยอยู่ที่ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ชาวไทยพวน เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวน ตอนใต้ของหลวงพระบาง ประเทศลาว ซึ่งได้นำวัฒนธรรมการทอผ้ามาด้วย โดยเฉพาะการทอผ้าตีนจก เป็นการทอผ้าโดยใช้เทคนิคพิเศษในการทอ คือใช้ขนเม่นในการจกฝ้ายจากด้านล่างขึ้น ได้บอกเล่าถึงฝีมืออันประณีตของช่างทอผ้าผู้รักษาวิธีการทอมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ได้สะท้อนให้เห็นถึงธรรมเนียมนิยมของสตรีในเมืองพระร่วง จนได้กลายปัจจุบันได้รับความนิยมไปในวงกว้าง ทำให้เกิด

นายชวรัตน์ เชาวรัตน์ ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ กล่าว่า ผ้าตีนจก ที่เป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงวิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนเอง มีความสวยงามมีความละเอียดตรงที่การเลือกสีความกลมกลืนของลวดลายผ้า ทอด้วยมือทั้งผืน แต่ละพื้นใช้เวลานานนับเดือน โดยกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจากบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจากลาวครั่งมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์จึงต้องการสืบทอดมรดกด้านการทอผ้าไม่ให้สูญหายไปและต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการส่งเสริมอาชีพแก่คนในชุมชน

 ทำให้คนในชุมชนเล็งเห็นในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจึงได้สืบสานการทอผ้าลายโบราณนี้มาอย่างต่อเนื่องผ้าทอพื้นเมืองลายโบราณจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี มีความละเอียดสวยงามการเลือกสีความกลมกลืนของลวดลาย ทอด้วยมือทั้งผืน ใช้เวลานานนับเดือนวัตถุดิบต่างๆ ได้จากชุมชนเองบางส่วน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชนการขึ้นลายผ้าทำโดยผู้เฒ่าผู้แก่และสมาชิกจะมาทอต่อมีการพัฒนาลายใหม่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

ผ้าตีนจก ที่เป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงวิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนเอง มีความสวยงามมีความละเอียดตรงที่การเลือกสีความกลมกลืนของลวดลายผ้า ทอด้วยมือทั้งผืน แต่ละพื้นใช้เวลานานนับเดือน

ทอผ้าตีนจกลาวครั่ง นิยมใช้สีแดงจากการย้อมด้วยครั่งเป็นสีหลักในการทอผ้า ทั้งด้ายเส้นยืนและด้ายเส้นพุ่ง ส่วนด้ายเส้นพุ่งพิเศษ ซึ่งในการทอลวดลายจกนั้นนิยมใช้สีเหลืองเป็นหลัก สีอื่นที่เป็นองค์ประกอบคือสีส้มหมากสุก สีขาว สีดำ และสีเขียว ผ้าหนึ่งผืนจะมีเพียง 5 สีเท่านั้น ลาวครั่งมีความชำนาญในการใช้สีตรงข้ามและขัดแย้งมาอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนงดงาม ถ้าเป็นผ้าทอสำหรับผู้สูงอายุจะเปลี่ยนใช้สีดำแทนสีแดงทั้งด้ายเส้นยืนและเส้นพุ่ง รวมในหนึ่งผืนก็จะมีเพียง 5 สีเท่านั้นเช่นกัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ก.ค. 2564
เมื่อพูดถึงกองการต่างประเทศ (กกต.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่ จนเป็นเหมือนหน่วยงานที่ถูกมองข้าม แต่หารู้ไม่ว่ากองการต่างประเทศแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558