ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทล.ลุยขยายวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดแก้รถติดวิ่งเชื่อมลาว3-4 ชม.
26 มิ.ย. 2563

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)เปิดเผยว่า โดยสำนักก่อสร้างทางที่  2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 232 สายถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) ระหว่าง กม.0+200 – กม.15+500 ระยะทาง 13.2 กิโลเมตรแล้ว    เสร็จตามโครงการขยายเส้นทางสายประธานเป็น 4 ช่องจราจร ช่วยลดการจราจรติดขัด 

นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย รวดเร็วในการเดินทางระหว่างจังหวัดและการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเชื่อมต่อทางหลวงหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด-ยโสธร ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จจะลดเวลาการเดินทางจาก 5-6 ชั่วโมงเหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง ทางหลวงหมายเลข 232 ปัจจุบันมีผู้ใช้เส้นทางสายนี้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นและหนาแน่นมาก ทำให้เกิดการจราจรติดขัด 

อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร   สายวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ)  มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.0+200 – กม.15+500 เป็นช่วงๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษแบบ 4 ช่องจราจร มีเขตทางกว้าง 60 เมตร ลักษณะการก่อสร้างเป็นคันทางใหม่ด้าน ซ้ายทาง มีผิวทางและไหล่ทางเป็นแอลฟัลท์คอนกรีต ผิวทางกว้าง 7 เมตร ผิวทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร  ไหล่ทางนอกกว้าง 2.50 เมตร ระหว่างคันทางทั้ง 2 ด้านมีร่องระบายน้ำและเป็นเกาะกลางชนิดกดร่องกว้าง  9 เมตร รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 289,675,832 บาท
 
สำหรับโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง กระจายความเจริญและการพัฒนาสู่ภูมิภาค  อีกทั้งรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางซึ่งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558