ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
วิถีพุทธ / วิถีธรรม ย้อนกลับ
โปรดพระราชทานเทียนจำพรรษา
20 ก.ค. 2559

          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดพระราชทานเทียนจำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ (เป็นการส่วนพระองค์) แด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๒ วัด เพื่ออัญเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยในช่วงพรรษา จากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ณ มณฑลพิธีหน้าองค์หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี...พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) เป็นประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ นายเชิดชัย มธุรส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558