ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
โปรดพระราชทานเทียนจำพรรษา
20 ก.ค. 2559

          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดพระราชทานเทียนจำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ (เป็นการส่วนพระองค์) แด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๒ วัด เพื่ออัญเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยในช่วงพรรษา จากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ณ มณฑลพิธีหน้าองค์หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี...พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) เป็นประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ นายเชิดชัย มธุรส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558