ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
ซีอัน ทุ่มกว่า 4 หมื่นล้าน ขยาย ‘สนามบินหลัก’ ตั้งเป้าผู้โดยสารทะลุ 80 ล้าน
30 ก.ค. 2563

ซีอัน, 29 ก.ค. (ซินหัว) — กลุ่มท่าอากาศยานตะวันตกแห่งประเทศจีน (China West Airport Group) รายงานว่านครซีอัน เมืองเอกของมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้ริเริ่มโครงการส่วนต่อขยายท่าอากาศยาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองในฐานะศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ

โครงการส่วนต่อขยายท่าอากาศยานนานาชาติซีอัน เสียนหยาง (Xi’an Xianyang International Airport) จะเป็นโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงเหนือในด้านพื้นที่ใช้สอยอาคารและมูลค่าการลงทุน

ส่วนต่อขยายใหม่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและสินค้าของท่าอากาศยานฯ โดยทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 83 ล้านคน และสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2030

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อนุมัติโครงการนี้ด้วยเงินลงทุนรวม 4.76 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.1 แสนล้านบาท) ซึ่งครอบคลุมโครงการส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสาร ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ และการจัดหาเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ สำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) เผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติซีอาน เสียนหยาง ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศสำคัญของจีนในแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) ด้านอุตสาหกรรมการบินพลเรือนของจีน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558