ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
จุรินทร์ ยันปชป.หนุนแก้รธน. บี้กมธ.เร่งสรุปประเด็นชงสภาโดยเร็ว
31 ก.ค. 2563

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการเดินทางไปประชุมที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อผลักดันการเปิดด่านกิ่วผาวอก ชายแดนไทย-เมียนมา กรณีข้อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มนักศึกษาว่า พรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเห็นว่าคณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรควรเร่งสรุปประเด็นให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว หลังการศึกษาและรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายมาระยะหนึ่งแล้ว และรายงานให้สภาได้รับทราบว่ามีประเด็นใดบ้าง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

สำหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีความชัดเจนมาแต่ต้น ว่าอย่างน้อยที่สุดควรแก้มาตรา 256 เพื่อเป็นการสะเดาะกุญแจให้สามารถเปิดประตูไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นได้ เพราะถ้าไม่แก้ มาตรา 256 ก็เป็นการยากที่จะนำไปสู่การแก้ไขในมาตราอื่นๆ เพราะ มาตรา 256 เป็นมาตราที่ระบุให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ นอกจากต้องใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสองสภารวมกันแล้ว ยังจะต้องมีเสียงของฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และต้องมีเสียงของวุฒิสมาชิกรวมกันอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

"อีกทั้งการแก้บางประเด็นยังจะต้องนำไปสู่การทำประชามติเสียก่อนด้วย ประกอบกับก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯยังกำหนดให้มีกระบวนการท้วงติงได้อีก การแก้รัฐธรรมนูญจึงเหมือนถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจดอกยักษ์ที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ การแก้มาตรา 256 จึงเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นการเปิดประตูไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นได้  โดยไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญ ส่วนประเด็นอื่นๆพรรคประชาธิปัตย์ก็มีจุดยืนชัดเจนว่าประเด็นใดก็ตามที่นำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นพรรคก็พร้อมให้การสนับสนุน" นายจุรินทร์ กล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558