ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ปนัดดาชี้ยุบศอ.บต.ปี45จุดผิดพลาดทำไฟใต้ลุก
26 ส.ค. 2559

          ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความการบรรยายพิเศษกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณาจารย์ และลูกหลานเยาวชน ที่จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ในเฟซบุ๊ค Panadda Diskul ว่า  “ ทุกท่านทราบดีรวมถึงลูกหลานเยาวชน ปัญหาขวางกั้นการพัฒนาประชาธิปไตยที่ผ่านมาในช่วงเวลาหลายปี คือ ความไม่รู้จักคำว่าพอเพียงของผู้บริหารและการใช้อำนาจหน้าที่อันไม่สอดคล้องกับความรับผิดชอบและหลักคุณธรรมจริยธรรมในการบำบัดทุกข์-บำรุงสุข ปัญหาการทุจริตนับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่จากนี้ไปคงต้องมีระบบการตรวจสอบ กำหนดตัวชี้วัดอย่างรอบคอบและรัดกุม ให้ครอบคลุมในทุกกระบวนวิธีการปฏิบัติของทุกๆ สายงานและกลุ่มงาน เน้นที่หัวหน้าองค์กร รองหัวหน้าองค์กร และฝ่ายเลขานุการองค์กร ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นทุกคนย่อมรู้ซึ้งถึงคำตอบที่มีอยู่ในใจเราตลอดมาว่าการที่ไปยุบ ศอ.บต. เมื่อปี พ.ศ. 2545 คือ จุดผิดพลาดครั้งสำคัญ ซึ่งจะไปโทษการเมืองแต่เพียงฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้ เพราะข้าราชการบางฝ่ายเป็นผู้นำเสนอ เป็นเรื่องการแข่งขันกันโดดเด่นและอยากมีอำนาจ ในขณะที่มีอีกหลายๆ คนโต้แย้งด้วยความรักและห่วงใยประเทศชาติ ผลลัพธ์จึงออกมาอย่างที่เห็น

          ข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองว่าด้วยระบบจึงมีไว้เพื่อการคานอำนาจและช่วยกันทำงาน รวมถึงการตรวจสอบเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน หาใช่ไปตามใจทางการเมืองจนกระทั่งเกิดความเสียหายใหญ่หลวง เหมือนกับการสร้างบ้านไว้สวยงาม เกิดความร่มเย็นเป็นสุข แต่กลับไปทุบทิ้งทำลายอย่างที่ทุกคนไม่สามารถเข้าใจได้ ศอ.บต.ในอดีต คือ ศูนย์ประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติราชการของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ความชัดเจน และธรรมาภิบาล เปรียบเป็นแนวคิดประชารัฐทางการปกครอง การมารื้อฟื้น ศอ.บต.ขึ้นอีกครั้งภายหลังเกิดสูญญากาศเสียหลายปี จึงก่อให้เกิดการขาดความต่อเนื่องทางการบริหารจัดการ และเข้าทางฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบอย่างช่วยไม่ได้ นอกจากที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน มุ่งมั่นสืบสานการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กำหนดทิศทางการบริหารภายใต้กรอบความคิดการยึดมั่นหลักความถูกต้อง หลักคุณธรรม และปรัชญาความพอเพียง ที่เป็นคำตอบของประเทศไทย กับอีกจะต้องไม่กระทำผิด ใช้อำนาจรัฐอย่างผิดครรลองคลองธรรมที่เป็นภยันตรายต่อความมั่นคงของชาติเช่นนั้นอีก ”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558