ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ผู้ว่ากทม.เปิดสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา/ชุมชนสัญจรสะดวก
29 ก.ย. 2563

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานทางเดินข้ามคลองทวีวัฒนา เขตบางแค โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแค กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สำนักการระบายน้ำ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ประธานชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา และประชาชนในชุมชน ร่วมพิธี ณ ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตบางแค

สืบเนื่องมาจากกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบประชาชน เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ณ วัดราษฎร์บำรุง แขวงหลักสอง เขตบางแค ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนเขตบางแค จำนวน 48 ชุมชน ประธานชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในชุมชน เนื่องจากมีการรื้อถอนสะพานดังกล่าวบริเวณหน้าชุมชน ซึ่งชาวชุมชนเคยใช้ในการเดินทางสัญจรเป็นประจำ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งการก่อสร้างสะพานใหม่จะอยู่ห่างออกไป รวมถึงมีปัญหาติดขัดในเรื่องที่ดินของเอกชน ชาวชุมชนจึงร้องขอให้มีการก่อสร้างสะพานดังกล่าวบริเวณหน้าชุมชน ตรงจุดเดิมที่รื้อถอนสะพานออกไป ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางแค และสำนักการระบายน้ำ สำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และได้จัดสรรงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา จะทำให้ประชาชนชาวชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนาเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งชาวชุมชนได้ดำเนินการจัดตลาดนัดชุมชน ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในชุมชนและเป็นสะพานที่มีความสวยงามอันเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนาและประชาชน เขตบางแค

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ สิ่งใดที่มีความจำเป็นหรือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน จะเดินหน้าทำทันทีอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ทำให้ประชาชนชาวชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา สามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าในบริเวณดังกล่าว จะมีสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับชุมชน แต่จะเป็นสะพานสำหรับรถยนต์ข้ามคลอง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนในชุมชน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุในชุมชน กรุงเทพหานครจึงจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามคลองทวีวัฒนาขึ้น อีกทั้งประชาชนที่ผ่านไปมาสามารถเดินทางเข้ามาในชุมชน เพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าตลาดนัดของชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหวังของกรุงเทพมหานครในการที่จะให้ชาวชุมชน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
-----

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558