ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
ปิดการประชุมกลุ่มประเทศจี 20 ด้วยผลสำเร็จอันเป็นที่น่าพอใจ
06 ก.ย. 2559

          หนังสือพิมพ์ People’s Daily รายงานว่า เมื่อบ่ายวันที่ 5 กันยายนนี้ การประชุมกลุ่มประเทศจี 20 ครั้งที่ 11 สิ้นสุดลงที่เมืองหางโจว เมืองเอกของมณฑลเจียง ประเทศจีนด้วยผลสำเร็จอันเป็นที่น่าพอใจ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบกับสื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อบรรยายสรุปผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ต่อสื่อมวลชน

          โดยนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวว่า การประชุมผู้นำกลุ่มประเทศจี 20 ที่เมืองหางโจวได้บรรลุเป้าหมายที่คาดไว้ผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับลึกภายใต้หัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้คือ "พัฒนาเศรษฐกิจโลกที่มีนวัตกรรม ชีวพลัง เชื่อมโยง และเปิดกว้าง " ได้กำหนดทิศทาง เป้าหมายและมาตรการแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจน และยังได้บรรลุความเห็นที่เป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจโลก

          นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า ผู้นำที่ร่วมประชุมครั้งนี้มีความมุ่งมั่นในการวางแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในวันข้างหน้า หารือกันเพื่อแสวงหารูปแบบใหม่แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการบริหารเศรษฐกิจและการเงินโลกให้สมบูรณ์ขึ้น รวมทั้งจะพยายามให้การค้า การลงทุน ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้ ยังจะผลักดันการพัฒนาที่มีลักษณะเปิดกว้างและเชื่อมโยง และให้ผลสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศจี 20 เป็นประโยชน์กับทั่วโลก ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า ภายใต้สถานการณ์ระหว่างประเทศที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงและการท้าทายหลายอย่าง การรักษาสันติภาพ เสถียรภาพของโลกมีความสำคัญอย่างยิ่ง

          นอกจากนี้ ผู้ร่วมประชุมยังได้บรรลุความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่า ปีนี้ พวกเรายังมีความคืบหน้าในการบังคับให้คืนของกลาง โดยกำหนดหลักการระดับสูงขึ้นในด้านนี้ ได้ตั้งศูนย์วิจัยการต่อต้านการทุจริตและติดตามยึดของกลาง และได้กำหนดแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกลุ่มจี 20 ปี 2017-2018 โดยสร้างระบบต่อต้านการทุจริตข้ามชาติเป็นผลสำเร็จ เพื่อให้ผู้ทุจริตไม่มีที่หลบหนีภายในกลุ่มจี 20 และขอบเขตทั่วโลก

          สำหรับการพัฒนาของกลุ่มจี 20 ในอนาคต ฝ่ายต่างๆเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบกลไกการรับมือกับวิกฤตให้เป็นกลไกควบคุมในระยะยาว ซึ่งเปลี่ยนจากนโยบายระยะสั้นให้เป็นนโยบายระยะกลางและระยะยาว นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า หลังการประชุมสุดยอดที่เมืองหางโจวสิ้นสุดลงแล้ว ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะใช้ความพยายามร่วมต่อไป เพื่อผลักดันและปฏิบัติตามความเห็นพ้องต้องกันของการประชุมครั้งนี้อย่างแข็งขัน หวังว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ซึ่งทำให้กลุ่มจี 20 ก้าวหน้าไปสู่หนทางใหม่

          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายนนี้ นายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติจัดประชุมแถลงข่าวที่ศูนย์ข่าวการประชุมสุดยอดจี20 ณ เมืองหังโจว เขาระบุว่า การประชุมสุดยอดจี20 ครั้งนี้ประสบผลคืบหน้าเชิงประวัติศาสตร์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืนปี 2030 ของสหประชาชาติ จีนได้แสดงภาวะผู้นำยอดเยี่ยมแก่ทั่วโลกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น นายบัน คี-มูนได้ชื่นชมความร่วมมือจีน-สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความสำคัญมาก โดยจีนกับสหรัฐฯ ได้เป็นภาคี "ข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กันยายน นับเป็นก้าวย่างเชิงประวัติศาสตร์ในการทำให้ข้อตกลงฯ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการก่อนสิ้นปีนี้

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558