ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
รางวัลความสำเร็จ
19 ก.ย. 2559

           นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เข้ารับรางวัล PATA Gold Awards 2016 สาขา Environment-Ecotourism Project จัดโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ( PATA) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย รางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ อพท. เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Tourism ในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง นำไปสู่การขยายผลและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบกลุ่มทัวร์ ภายใต้ชื่อ Low Carbon Holiday 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558