ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ออกใบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ม.ค. 2564

ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย นำโดย นายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ปฏิบัติงานออกใบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย ใบเคลื่อนย้ายฯ ปลายทางที่ 229 หมู่ที่ 4 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไก่ไข่ปลดระวาง เพศเมีย 230 ตัว 73 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไก่ไข่เพศเมีย 90 ตัว ไก่ไข่เพศผู้ 15 ตัว

ต่อจากนั้น ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ จำนวน 3 ราย เป็นเกษตรกรบ้านปากหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย เลี้ยงโคเนื้อ 13 ตัว ไก่พื้นเมือง 42 ตัว เป็นเกษตรกรบ้านห้วยปลาฝา หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย เลี้ยงโคเนื้อ 5 ตัว ไก่พื้นเมือง 54 ตัว สุนัข 1 ตัว และเป็นเกษตรกรบ้านบุ่งกุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย เลี้ยงโคเนื้อ 1 ตัว ไก่พื้นเมือง 3 ตัว ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ จำนวน 1 ราย เป็นเกษตรกรบ้านห้วยน้ำมี หมู่ที่ 3 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย เลี้ยงโคเนื้อ 24 ตัว ไก่พื้นเมือง 45 ตัว สุนัข 3 ตัว พร้อม ให้คำแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคฯ แก่เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนฯ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558