ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ขสมก.เข้มผู้โดยสาร/คนขับ/กระเป๋าป้องกันโควิด
13 ม.ค. 2564

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ทวีความรุนเเรงเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ มีนโยบายให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home) และสถานศึกษาหลายแห่ง ได้มีการหยุดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถโดยสาร (รถเมล์) ของ ขสมก. มีจำนวนลดลงประมาณ 40% ซึ่ง ขสมก.ได้บริหารจัดการเดินรถ มีการปรับเปลี่ยนจำนวนรถออกวิ่ง ให้มีความสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการในปัจจุบันของแต่ละเส้นทาง

ส่วนมาตรการป้องกันโควิด-19 ขสมก.ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานประจำรถ การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ภายในรถเมล์ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ขณะนี้ ขสมก.ได้เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถเมล์ที่มี 3,000 คัน ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการนั่งบนเบาะที่กำหนด และยืนเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 30 ซม. แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านพนักงานประจำรถ 1.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถเมล์ หากตรวจพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยให้รีบไปพบแพทย์ทันที 2.กำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถเมล์ และ 3.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ รอใช้บริการรถเมล์คันถัดไป กรณีมีผู้ใช้บริการบนรถมากพอสมควร

ด้านรถเมล์ 1.เพิ่มความถี่ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และการทำความสะอาดผ้าม่าน 2.ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถ และเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น เบาะที่นั่ง ราวจับ และกริ่งสัญญาณ พร้อมทั้งติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์ สำหรับให้ผู้ใช้บริการล้างมือ บริเวณประตูทางขึ้น 3.กำหนดจุดนั่ง (เบาะที่ไม่มีเครื่องหมายกากบาท) และจุดยืนภายในรถ

4.ติดตั้ง QR Code แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ บริเวณหลังเบาะที่นั่ง และบริเวณผนังด้านข้าง ภายในรถ สำหรับให้ผู้ใช้บริการสแกนผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อใช้บริการรถโดยสารคันเดียว และเวลาเดียวกันกับผู้ใช้บริการ จะแจ้งเตือน ผ่านระบบ SMS ว่าผู้ใช้บริการ มีความเสี่ยงให้รีบไปพบแพทย์ และ 5.ติดตั้ง QR Code แอพหมอชนะ บริเวณผนังด้านข้างภายในรถ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแอพดังกล่าว

ด้านผู้ใช้บริการ 1.ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการ 2.ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ติดตั้งบริเวณประตูทางขึ้น 3.เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรสแกน QR Code แอพฯ ไทยชนะ บนรถ เพื่อเช็กอินเมื่อขึ้นรถ และเช็กเอาต์ก่อนลงจากรถ สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก.ทุกประเภท ควรลงทะเบียนบัตรที่ www.bmta.co.th เพื่อให้บัตรดังกล่าว สามารถเช็กอิน-เช็กเอาต์โดยอัตโนมัติ เมื่อนำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ มาแตะที่เครื่อง EDC เพื่อชำระค่าโดยสาร

4.เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรดาวน์โหลดแอพ หมอชนะ เพื่อตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 5.ควรนั่งบนเบาะที่กำหนด (เบาะที่ไม่มีเครื่องหมายกากบาท) และยืนบนจุดที่กำหนด หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 30 ซม. กรณีมีผู้ใช้บริการบนรถมากพอสมควร ควรรอใช้บริการรถเมล์คันถัดไป 6.ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่งครัด และ 7.ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก. บัตรเดบิต-เครดิตที่มีสัญลักษณ์คอนแทคเลส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโมบายแบงกิ้ง เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ที่อาจเป็นสื่อกลางการแพร่เชื้อโควิด-19

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558