ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
MEA เตือน ติดตั้ง Solar Cell ต้องเชื่อมต่อระบบได้มาตรฐานถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงระบบไฟฟ้า
13 ม.ค. 2564
วันนี้ (13 ม.ค. 2564) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA มีความห่วงใยและเน้นย้ำผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง ที่ต่อขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ MEA ในเขตพื้นที่ให้บริการ คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ MEA ถูกต้องตามระเบียบการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าเอง รวมถึงป้องกันเหตุอันตรายกับเจ้าหน้าที่ MEA ที่ปฎิบัติงาน อีกทั้งไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและคุณภาพโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า
 
ทั้งนี้ MEA พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมให้บ้านและอาคารที่พักอาศัย ที่ติดตั้ง Solar Cell เพื่อใช้งานเอง เข้าร่วมโครงการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ MEA สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทที่ติดตั้ง Solar Cell เพื่อใช้งานเอง จะต้องดำเนินการตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทสามารถสมัครยื่นแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/minisite/vspp/about/846
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
 
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558