ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
TPIPL แจงข่าวระเบิดหินใกล้วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ย้ำทำตามระเบียบและมาตรฐานของทางราชการ
30 ก.ย. 2559

           จากกรณีที่สำนักข่าวแห่งหนึ่ง ได้นำเสนอประเด็นข่าวเรื่อง อจ.ศิลปากรห่วงภาพสลักนูนต่ำ’พุทธ-ฮินดู’ ใน’ถ้ำพระโพธิสัตว์’ สระบุรี ยุคทวารวดี อายุราว 1 พันปีเสียหาย หลังจากที่มีเอกชน 2 รายขอระเบิดหิน ห่างเพียง 280 เมตร  โดยรายหนึ่งเป็นบริษัทปูนชื่อดัง จะขอระเบิดหินห่างจากถ้ำพระโพธิสัตว์ประมาณ 2 กิโลเมตร 

           จากประเด็นข่าวดังกล่าว บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาชี้แจง ว่า

           1. จากการทำประชามติ ผู้ที่เข้าร่วม 1 ในนั้นคือตัวแทนจากวัดถ้ำพระโพธิสัตว์  ได้เกิดความวิตกกังวลในเรื่องของการระเบิดหินอาจจะเกิดผลกระทบกับถ้ำและภาพสลักพันปี  ซึ่งทางบริษัทฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ทั้งในเรื่องแนวทางการป้องกันและการประกอบการของโรงปูน จะเห็นได้ว่าการทำเหมืองแร่ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุญาตประทานบัตร มาตั้งแต่ ปี 2536  ห่างจากวัดถ้ำพระโพธิสัตว์  ประมาณ 2 กิโลเมตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท ฯมั่นใจว่าการทำเหมืองแร่ จะไม่เกิดปัญหาหรือสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น ตามที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ กังวล

           2. เนื่องจากในการทำเหมืองของบริษัทฯ ถูกควบคุมและกำกับ ดูแล ตลอดจนมีมาตรการการป้องกันของส่วนราชการ อาทิเช่น สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้กำกับและควบคุมดูแลการทำเหมืองของบริษัทฯ ภายใต้วิธีการทำเหมืองที่ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขและระเบียบของส่วนราชการ อาทิเช่น มาตรการเรื่องการควบคุมเรื่องการระเบิด และมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การวัดแรงสั่นสะเทือน การวัดปริมาณฝุ่นและเสียง ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพป่า โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในเรื่องของฝุ่นและเสียง รวมทั้งในเรื่องของแรงสั่นสะเทือน โดยได้มีการตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับเหมืองของบริษัทฯ และบริเวณวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ประกอบกับบริษัท ฯได้นำเทคโนโลยีด้านการทำเหมืองที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ทำให้ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเกิดความปลอดภัยในการทำเหมืองมากยิ่งขึ้น

           3. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด จากหน่วยงานราชการ (อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี, สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 จ.นครราชสีมา) และทางบริษัทฯ มีหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานกลางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

           อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวดังกล่าว สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ในกรณีการระเบิดหินใกล้ถ้ำโพธิสัตว์  ซึ่งผลการตรวจสอบในพื้นที่ พบว่า ปัจจุบัน บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) มีประธานบัตร จำนวน 4 แปลง ได้แก่ประธานบัตรที่ 27917/35534 27893/35031 27894/15032 27938/158031 ปัจจุบันบริเวณเปิดทำเหมืองอยู่ในประทานบัตรที่ 27893/35031 ห่างจากถ้ำโพธิสัตว์ ประมาณ 1,700 เมตร

           ส่วน บริษัท เคมีแมน จำกัด มีประทานบัตรเลขที่ 27328/15357 บริเวณเปิดทำเหมืองอยู่ห่างจากถ้ำโพธิสัตว์ ประมาณ 3,000 เมตร ขณะที่คำขอประทานบัตรที่ 9/2558 ของนายสุเมธ เชาวปรีชา ขอทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ อยู่ห่างจากถ้ำโพธิสัตว์ ประมาณ 1,500 เมตรและคำขอประทานบัตรที่ 10/2558 ของบริษัทดวงสิทธิ์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด อยู่ห่างจากถ้ำโพธิสัตว์ประมาณ 280 เมตร โดยการทำเหมืองไม่มีการใช้วัตถุระเบิดแต่อย่างใด

           ซึ่งจากการสอบถามเจ้าอาวาสวัดถ้ำโพธิสัตว์ ได้รับคำยืนยันว่า ที่ผ่านมาทางวัดไม่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) และทางเจ้าอาวาสก็ไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าวในเรื่องนี้

           บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ไม่ได้สร้างผลกระทบหรือทำความเสียหายต่อวัดถ้ำพระโพธิสัตว์และภาพสลักพันปี ล้ำค่า ทวารดี แต่อย่างใด การกล่าวหาว่าการทำเหมืองของบริษัทฯจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ จึงไม่เป็นความจริง  เพราะบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ด้านอากาศ,เสียงและความสั่นสะเทือน) และมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ เสมอมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558