ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
เทศบาลนครปากเกร็ด จัดยิ่งใหญ่ตักบาตรทางน้ำ สานประเพณีชาวมอญ...อนุรักษ์ให้ลูกหลาน
10 ต.ค. 2559

          การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะประเพณีท้องถิ่นของอำเภอปากเกร็ด ซึ่งมีประชาชนเชื้อสายไทยรามัญอาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชนชาวไทยรามัญ มีประเพณีสำคัญในช่วงเทศกาลออกพรรษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธ จะร่วมกันทำบุญในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นประจำทุกปี การจัดงานประเพณีตักบาตรทางน้ำเทศกาลออกพรรษาเป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมอญ นครปากเกร็ดที่ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวมอญไว้ได้อย่างลงตัวที่สมควรอนุรักษ์ไว้ ประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือเดิมใช้ชื่องานประเพณีตักบาตรทางน้ำ ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธานในพิธี

          โดยในวันงานมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ มากมายโดยเฉพาะประเพณีมอญโบราณการแสดงของเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัดในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดทุกปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว มาชมกันอย่างล้นหลาม จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ หรือนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงานที่หาได้ยาก มีเพียงปีละครั้งเท่านั้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558