ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารที่จังหวัดเลย
12 ต.ค. 2559

            เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น ) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารที่จังหวัดเลย โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมร่วมพิธี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้ติดตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมพาดบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรฐานที่กำหนดและมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบัน สารสื่อสารโทรคมนาคมมีจำนวนมาก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากจะทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงามแล้วยังมีความเสี่ยงทำให้เกิดเสาไฟฟ้าโค่นล้ม เช่น กรณีลมพายุพัดแรงจนเกิดการดึงรั้งและมีความเสี่ยงที่ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และสัญจรไปมา ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจัดทำโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารจำนวน 2 โครงการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประกอบด้วย

            1. การจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยวิธีการติดตั้งคอนสื่อสาร จำนวน 400 ท่อน ปัจจุบัน ดำเนินการติดตั้งคอนสื่อสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการรื้อถอนสายตายและนำสายสื่อสารขึ้นติดตั้งบนคอนสื่อสาร ซึ่งมีแผนงานแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2559

            2. การจัดระเบียบสายสื่อสารในจุดเสี่ยงจุดอันตราย โดยวิธีรื้อสายตายและพันรวบสายสื่อสารจำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ บริเวณถนนมะลิวัลย์ ฝั่งทิศตะวันตก หน้าอนุสรณ์ผู้เสียสละ ไปจนถึงแขวงการทางเลยที่ 1 (กม.0) รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558