ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ชาวยะลา ให้ความสนใจดูผลการเลือกตั้งเทศบาล
29 มี.ค. 2564

ชาวยะลา ให้ความสนใจการเลือกตั้งเทศบาล ออกมาแวะเวียนดูผลคะแนนที่ป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครยะลา ที่ เทศบาลนครยะลา ได้ติดตั้งไว้กันอย่างต่อเนื่อง โดยต่างพอใจ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีนครยะลา คนเดิม จะได้ไปบริหารท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เมืองยะลา ได้พัฒนาต่อไป

 ขณะที่ ผลการเลือกตั้ง ครั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ หมายเลข 2 ได้เป็นนายกเทศมนตรีนครยะลา ด้วยคะแนนรวม 18,072 คะแนน   ส่วนนายนิวัฒน์ นกทอง คู่แข่ง หมายเลข 1 ได้คะแนนรวม 1,864 คะแนน บัตรดี 19,936 คิดเป็นร้อยละ 46% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง บัตรเสีย 915 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2 % ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ส่วนบัตรไม่เลือกตั้งผู้สมัครผู้ใด มีจำนวน 2,403 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558