ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยืนยันมาตรการคัดกรองเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ขนส่งผู้โดยสารต่างชาติอย่างเข้มงวด
26 เม.ย. 2564

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีเครื่องบินเช่าเหมาลำเดินทางจากประเทศสาธารณรัฐอินเดียมายังประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่อย่างใด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลการเดินทางเข้า-ออกประเทศทางอากาศ  ขอยืนยันว่าภารกิจการรับเที่ยวบินจากประเทศอินเดียในเวลานี้มีเพียงส่วนการรับคนไทยกลับบ้าน (Repatriation flight) ตามภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งคนไทยจะเข้ามาได้จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

นอกจากนี้ ในฐานะท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ให้การสนับสนุนมาตรการคัดกรองผู้โดยสารของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  หรือ EOC อย่างเข้มงวด สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ขนส่งผู้โดยสารต่างชาติเข้าประเทศไทยในขณะนี้ยังเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. กำหนด โดยผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านมาตรการคัดกรองอย่างเคร่งครัด จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

เมื่อผู้โดยสารทั้งคนไทยและคนต่างชาติเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับขั้นตอนดำเนินการนั้น ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะดำเนินการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ลงจากเครื่องบิน หลังจากด่านควบคุมโรคคัดกรองเรียบร้อยแล้ว กรณีถ้าผู้โดยสารไม่มีไข้จะไปผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า และออกทางช่องทางพิเศษ เพื่อขึ้นรถที่จัดเตรียมไว้เฉพาะ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน คอยกำกับดูแลนำผู้โดยสารไปส่งยังสถานกักตัวตามที่รัฐกำหนด ตามระยะเวลาการกักตัว 7-14 วันแล้วแต่เงื่อนไข ส่วนผู้โดยสารที่มีไข้ด่านควบคุมโรคฯจะดำเนินการนำส่งโรงพยาบาลและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการคัดกรองของภาครัฐที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่ามีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด รัดกุม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558