ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
มูลนิธิสุขภาพพอเพียงรับบริจาคช่วยเหลือโควิด-19
15 พ.ค. 2564

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง 11 กระทรวงสาธารณสุข ประธานมูลนิธิฯมูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปิดเผยว่าทางมูลนิธิฯขอทุกๆท่านช่วยเป็นสะพานบุญกับทุกๆท่านที่อยากจะร่วมทำบุญร่วมกับมูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯเพื่อนำเงินบริจาคทั้งหมดนี้1) ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโควิด 19 ในการควบคุมโรคและดูแลรักสาพยาบาลผู้ป่วยโรค โควิด-19

2) พัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ระบบที่ดี พึ่งตนเองได้ และมีความยั่งยืน
3)  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่มีความประพฤติดีมีฐานะยากจน เด็กเหล่าจะเติบโตเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม
4) รักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ ผู้ป่วยฐานะยากจน ที่เข้ามารับการรักษา ที่คลินิกฯ มูลนิธิ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ท่านสามารถบริจาคโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิฯ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 1420125052 หรือ QR code
ทุกบาททุกสตางค์ มีคุณค่า ท่านไม่ต้องบริจาคจำนวนมากเพราะการทำบุญไม่ได้ขึ้นกับจำนวนเงินแต่ขึ้นกับจิตศรัทธา
มูลนิธิ ฯ จะส่งใบอนุโมทนาบุญไปให้ทุกท่านตามที่อยู่ กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558