ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย มอบเครื่องมือแพทย์ สนับสนุนการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19
21 พ.ค. 2564

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ รับมอบเครี่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลอากาศสูง รุ่น OminOX HFT 500 จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จากสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 ณ อาคารผู้ป่วยนอก 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558