ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ไปรษณีย์ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID – 19 ให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ เร่งสร้างความปลอดภัยให้พนักงาน และสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ
22 พ.ค. 2564

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เร่งมาตรการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 ให้กับผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ โดยในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น ได้จัดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ อาคารจัตุรัสจามจุรีเป็นกลุ่มแรก โดยไปรษณีย์ไทยจะยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อไป

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานให้บริการสาธารณะที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ไทยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ที่มาจากศูนย์ไปรษณีย์รับฝากหัวลำโพง และไปรษณีย์รองเมือง และจะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ คลองเตย บางรัก และพญาไทอย่างเร่งด่วน พร้อมกันนี้ยังได้อยู่ระหว่างประสานกรมควบคุมโรคจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในพื้นที่ไปรษณีย์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ประสานงานฉีดวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศแล้วโดยภาคเหนือได้ฉีดวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงานสังกัดไปรษณีย์แม่เมาะและไปรษณีย์เกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์นาแห้ว จังหวัดเลย ไปรษณีย์พิชัย ไปรษณีย์ทุ่งยั้ง ไปรษณีย์ตรอน ไปรษณีย์ทองแสนขัน ไปรษณีย์อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ปง ไปรษณีย์จุน ไปรษณีย์ดอกคำใต้ ไปรษณีย์พะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน ภาคอีสานประกอบด้วยไปรษณีย์เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์บุรีรัมย์ ภาคกลางประกอบด้วย ไปรษณีย์มหาชัย ไปรษณีย์กระทุ่มแบน ไปรษณีย์บ้านแพ้ว ไปรษณีย์อ้อมน้อย ไปรษณีย์ท่าฉลอม ไปรษณีย์สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์วัดเพลง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์องครักษ์ จังหวัดนครนายก ภาคตะวันตกประกอบด้วยไปรษณีย์       แม่สอดและไปรษณีย์อินทรคีรี จังหวัดตาก

ภาคตะวันออกประกอบด้วย ไปรษณีย์บางละมุง ไปรษณีย์ชัยพฤกษ์ ไปรษณีย์จอมเทียน ไปรษณีย์หนองขาม ไปรษณีย์เกาะสีชัง ไปรษณีย์สี่แยกเฉลิมไทย ไปรษณีย์ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์บ้านค่าย ไปรษณีย์บ้านฉาง ไปรษณีย์มาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์วัฒนานคร ไปรษณีย์สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ภาคใต้ประกอบด้วย ไปรษณีย์ชุมพร ศูนย์ไปรษณีย์ชุมพร ไปรษณีย์ระนอง ไปรษณีย์ละไม ไปรษณีย์เฉวง ไปรษณีย์แม่น้ำ ไปรษณีย์เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ท้ายเหมือง ไปรษณีย์ลำแก่น ไปรษณีย์พังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์พัทลุง ไปรษณีย์ภูเก็ต ไปรษณีย์นาทวี จังหวัดสงขลา และจะทยอยฉีดวัคซีนให้ผู้ปฏิบัติงานเขตพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

“การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ไปรษณีย์ไทยต้องเร่งดำเนินการ       เนื่องจากถือเป็นอาวุธสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยไปรษณีย์ไทยยังได้กำชับผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมกับคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนที่มาใช้บริการ โดยเน้นย้ำให้ที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์บริการทั่วประเทศเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปอย่างรัดกุม โดยที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งต้องคัดกรองผู้ใช้บริการก่อนเข้าที่ทำการอย่างเคร่งครัด ให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตั้งแต่เข้าที่ทำการ ระหว่างใช้บริการ และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมจัดระยะห่างทั้งเคาน์เตอร์ให้บริการ เก้าอี้พักรอใช้บริการ และทำความสะอาดจุดสัมผัสในที่ทำการ      เช่น จุดกดบัตรคิว มือจับประตู เคาน์เตอร์ให้บริการทุกๆ 20 นาที

 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการของไปรษณีย์ไทยเองก็มีการคัดกรองก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงาน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และงดการพูดคุยระหว่างให้บริการ และเจ้าหน้าที่นำจ่ายต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง พร้อมสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ระหว่างนำจ่ายสิ่งของให้ลูกค้าทุกครั้ง ศูนย์ไปรษณีย์มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุทุกชิ้น สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการลงนามรับสิ่งของ     สามารถแจ้งให้บุรุษไปรษณีย์บันทึกชื่อ-นามสกุล แทนการลงนามได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส พร้อมสนับสนุนบริการรับฝากสิ่งของ ณ ที่อยู่ผู้รับ (Pick up Service) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องเดินทางออกจากที่พักอาศัย ร้านค้า หรือสำนักงาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับสิ่งของหรือพัสดุตามวันและเวลาที่ผู้ใช้บริการได้จองผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย” ดร.ดนันท์ กล่าวสรุป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558