ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทยมอบทุนการศึกษาสานฝันเรียนรู้สู่มืออาชีพ
27 พ.ค. 2564

                คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย(UTCC School of Business aims to be a leading business school in Thailand) เสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาพบแนวทางในการทำธุรกิจที่ตนเองชื่นชอบและมีความสุข สามารถสร้างกำไรและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

                ล่าสุดได้เปิดรับสมัครทุน UTCC Silver  รอบพิเศษรับตรง ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนตลอดหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.65  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 สามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ประสงค์สมัครทุนการศึกษา UTCC Silver https://forms.gle/VTWvKdogfaD85JZDA  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทาง Facebook page : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

            คณะบริหารธุรกิจประกอบด้วยสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขาการตลาด , สาขาการเงิน , สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาการจัดการโลจิสติกส์ , สาขาธุรกิจเกมส์และอีสปอร์ตและสาขาธุรกิจค้าปลีก ซึ่งนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้ทดลองปฎิบัติงานจริงฝึกฝนในแต่ละสาขาอาชีพ พร้อมเวทีในการนำเสนอผลงานของแต่ละคน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ข้อผิดพลาดในการทำงานและสามารถนำไปพัฒนาฝีมือสู่ความเป็นอาชีพ ยังไม่เรียนจบปริญญาตรีอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ก็สามารถทำงานร่วมกับบริษัทหรือองค์กรต่างๆได้อย่างมืออาชีพ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558