ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมายื่นร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
23 พ.ย. 2559

          สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมายื่นร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีคัดค้านการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมในเขตชุมชน โดยไม่มีการจัดรับฟังความเห็นของคนในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้วยเกรงผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้าน รวมทั้งร้องเรียนสำนักงาน กสทช. ในความล่าช้าต่อการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ไม่สนใจต่อความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามฎหมาย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558