ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รพ.สกลนคร จัดฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง กว่า 800 คน
25 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จัดให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง จำนวนกว่า 800 คน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด- 19 และจังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว กว่า 55,000 คน

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จัดให้บริการฉีดวัคซีน Astrazeneca ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังในเขตอำเภอเมืองสกลนคร ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม และศูนย์จองวัคซีนของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ในระหว่างวันที่ 7-30 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก จำนวน 880 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยนายแพทย์พูลสวัสดิ์ วงศ์วิชิต รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร กล่าวว่า ได้ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ โดยให้ลงทะเบียนชั้น 1 เมื่อพร้อมแล้วจะไปฉีดที่ชั้น 9 ส่วนคนไข้ที่เป็นรถเข็น รถนั่ง มีบริการพิเศษเพื่อความปลอดภัยให้ไปฉีดที่ห้องฉุกเฉิน ส่วนผู้ที่ลงชื่อไว้ก็จะทยอยฉีดไปเรื่อยๆ โดยทุกคนในจังหวัดสกลนคร จะได้ฉีดวัคซีนครบทุกคน และมีความปลอดภัย

นอกจากนี้ จังหวัดสกลนคร ยังได้กระจายวัคซีนไปที่โรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 17 อำเภอ เพื่อจัดให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังในแต่ละพื้นที่ด้วย สำหรับจังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว รวมจำนวน 55,848 คน แบ่งเป็น ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 39,713 คน และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 16,135 คน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558