ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
เข้าเยี่ยมคารวะ เลขานุการ รมต.กระทรวงการท่องเที่ยว
28 มิ.ย. 2564
           บุญยอด มาคล้าย ที่ปรึกษากรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฏรและอดีตนายกเทศมนตรีหาดเจ้าสำราญ พร้อมด้วย พันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี แลดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ เขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการ รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ กระทรวงการท่องเที่ยว
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558