ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
กรมศุลกากร ร่วมจำหน่ายจักรยานมือสอง ในงาน “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง” ณ คลองผดุงกรุงเกษม
28 พ.ย. 2559

กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ภายใต้ชื่องาน “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง”

ในส่วนของกรมศุลกากร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 16 ธันวาคม 2559  เวลา  10.00 - 19.00 น.  ภายใต้หัวข้อ “คลังของดี 4 ภาค” กรมศุลกากรได้ประสานร้าน "คลัง 9 ไบค์" ผู้ประกอบการนำเข้าและจำหน่ายรถจักรยานมือสอง ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาร่วมเปิดร้านจำหน่ายจักรยาน โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500 – 20,000 บาท จำนวนประมาณ 300 - 400 คัน โดยจักรยานดังกล่าวได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องแล้ว 

สำหรับรูปแบบของการจัดงานภายในแนวคิด การพัฒนาย่านคลองผดุงกรุงเกษมสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้  ให้ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐ รูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ที่ 1 “คลังรวมใจถวายองค์พ่อหลวง” สัปดาห์ที่ 2 “คลังของดี 4 ภาค” และสัปดาห์ที่ 3 “คลังของขวัญวันปีใหม่” โดยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการออกร้านของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดหย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bankนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม และการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพที่กระทรวงการคลังได้คัดสรรมาอย่างดี จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558