ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
กรมศุลกากร ร่วมจำหน่ายจักรยานมือสอง ในงาน “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง” ณ คลองผดุงกรุงเกษม
28 พ.ย. 2559

กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ภายใต้ชื่องาน “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง”

ในส่วนของกรมศุลกากร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 16 ธันวาคม 2559  เวลา  10.00 - 19.00 น.  ภายใต้หัวข้อ “คลังของดี 4 ภาค” กรมศุลกากรได้ประสานร้าน "คลัง 9 ไบค์" ผู้ประกอบการนำเข้าและจำหน่ายรถจักรยานมือสอง ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาร่วมเปิดร้านจำหน่ายจักรยาน โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500 – 20,000 บาท จำนวนประมาณ 300 - 400 คัน โดยจักรยานดังกล่าวได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องแล้ว 

สำหรับรูปแบบของการจัดงานภายในแนวคิด การพัฒนาย่านคลองผดุงกรุงเกษมสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้  ให้ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐ รูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ที่ 1 “คลังรวมใจถวายองค์พ่อหลวง” สัปดาห์ที่ 2 “คลังของดี 4 ภาค” และสัปดาห์ที่ 3 “คลังของขวัญวันปีใหม่” โดยกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการออกร้านของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดหย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bankนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม และการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพที่กระทรวงการคลังได้คัดสรรมาอย่างดี จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558