ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
สภาธุรกิจไทย-อินเดีย
16 ธ.ค. 2559

          กอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับนักธุรกิจอินเดียที่เดินทางโดยรถยนต์จากอินเดียผ่านเมียนมาร์ถึงกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 5,700 กม. เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและอินเดีย โดยมี สนั่น อังอุบลกุล, ปริม จิตจรุงพร และคณะกรรมการ YEC  ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม แรมแบรนด์ กรุงเทพฯ 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558