ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
โครงการรถไฟฟ้าลาว-จีน ช่วงเส้นทางหลวงพระบาง
19 ธ.ค. 2559

         เปิดพิธีการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 25/12/2016  ที่จุดบ้านพอนไช หลวงพระบาง ความยาว 80 กิโลเมตร ผ่านหลวงพระบาง สามเมือง เมืองจอมเพ็ด เมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงเงิน สร้างสะพานข้ามโขง 1 แห่ง อุโมงค์ 6 แห่ง หนึ่งสถานีใหญ่ และ 4 สถานีย่อย 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558