ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
คสช. จับมือทุกภาคส่วนร่วมดูแลประชาชน ฉลองปีใหม่ อย่างปลอดภัยและมีความสุข
19 ธ.ค. 2559

พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติในวันนี้ โดยได้กำชับให้ทุกส่วนเร่งดำเนินการตามข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี และ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ในการอำนวยความสะดวกประชาชนและการรักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ซึ่งประชาชนจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในห้วงเวลาดังกล่าวด้วย โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด ได้แก่ การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของทุกศาสนา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และการถวายพระพร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
และปลอดภัย 

                โดยในส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะยังคงใช้มาตรการเดิมในการดูแลประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่นี้ ได้แก่ ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ, การป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย, การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในทุกพื้นที่ โดยในช่วง 7 วัน ในระหว่าง 29 ธันวาคม 2559 –4 มกราคม 2560 กองกำลังรักษา
ความสงบเรียบร้อย จะดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนในการรักษาความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนน มีการเตรียมพร้อมในเรื่องเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย  ความพร้อมทางด้านการแพทย์หากเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่  จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วสำหรับเข้าคลี่คลายในสถานการณ์ต่างๆ  ควบคู่ไปกับการตั้งจุดบริการประชาชน พักรถ พักคน ในเส้นทางต่างๆ ทั่วประเทศ  

                สำหรับในเรื่องมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” จะมีการเพิ่มจุดตรวจ ด่านตรวจในเส้นทางหลักโดยเฉพาะทางตรงระยะยาว เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะชะลอความเร็ว และมีการตั้งจุดตรวจร่วมในเส้นทางรอง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางหลัก หรือจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมที่มีสถิติเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อให้การป้องกันอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนการยึดรถยนต์และใบขับขี่ของผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการด้วยความรอบคอบเหมาะสม รวมทั้งจะมีมาตรการอื่นๆ ที่จะเพิ่มความระมัดระวังการขับขี่ยิ่งขึ้นมาเสริมการปฏิบัติอีกด้วย สำหรับในพื้นที่ชายแดน เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลผ่านเข้า-ออก ประเทศ และป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายด้วย โดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้ร่วมกันเตรียมการ ทั้งการจัดตั้งกองอำนวยการร่วม  การทดสอบสถานการณ์ การตรวจสอบอุปกรณ์ อาทิ กล้องวงจรปิด ไฟฟ้าส่องสว่าง การตรวจสอบและจัดเตรียมพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมให้มีความสะดวกสบาย รองรับจำนวนประชาชนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

                อย่างไรก็ตาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชนได้เตรียมความพร้อมส่วนบุคคล ตรวจสอบยานพาหนะ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยกันสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยและเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558