ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
บีซีพีจี ยืนยันบริษัทฯ มีสิทธิในที่ดินถูกต้องตามกฎหมายทุกโครงการ
03 ก.พ. 2560

     ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ให้ข่าวว่า หลังศาลปกครองสูงสุดมีคาสั่ง ยกเลิกโครงการกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง และขณะนี้ส.ป.ก. ก าลังตรวจสอบบริษัทเอกชนที่เช่าที่ดินเพื่อท ากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าใน 2 จังหวัดที่ ส.ป.ก. ครอบครองที่ดินอยู่ คือ จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมินั้น นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณี ดังกล่าว ขอยืนยันว่าที่ดินทุกโครงการของบริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์และมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์8 โครงการใน 5 จังหวัด (จ. อยุธยา จ. นครราชสีมา จ. ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ และจ. ฉะเชิงเทรา) และโครงการโซลาร์สหกรณ์3 โครงการใน 2 จังหวัด (จ. อยุธยาและจ. อ่างทอง) และ ขอย้ำว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558