ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
พลเอกสนธิเข้าให้ข้อมูลเรื่องปรองดอง ระบุงานสร้างความปรองดองต้องการคนที่มีความเข้าใจและเป็นกลาง
06 ก.พ. 2560

          พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตหัวหน้าพรรคมาตุภูมิ เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา รวบรวมความเห็น วิเคาระห์ และสังเคราะห์ ประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการสร้างความปรองดองทางการเมือง ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร 

          โดย พล.อ.สนธิ กล่าวว่า ส่วนตัวมีความตั้งใจเกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาเอก ซึ่งสมัยที่เข้ามารับดูแลในเรื่องนี้ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูงมาก ประชาชนกว่า 30% รับได้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทำให้ต้องแบกรับภาระสูงมาก ดังนั้น จึงเห็นว่า งานสร้างความปรองดองจึงต้องการคนที่มีความเข้าใจ เป็นกลาง และความตั้งใจสูงในการทำงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558