ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
พลเอกสนธิเข้าให้ข้อมูลเรื่องปรองดอง ระบุงานสร้างความปรองดองต้องการคนที่มีความเข้าใจและเป็นกลาง
06 ก.พ. 2560

          พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตหัวหน้าพรรคมาตุภูมิ เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา รวบรวมความเห็น วิเคาระห์ และสังเคราะห์ ประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการสร้างความปรองดองทางการเมือง ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร 

          โดย พล.อ.สนธิ กล่าวว่า ส่วนตัวมีความตั้งใจเกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาเอก ซึ่งสมัยที่เข้ามารับดูแลในเรื่องนี้ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูงมาก ประชาชนกว่า 30% รับได้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทำให้ต้องแบกรับภาระสูงมาก ดังนั้น จึงเห็นว่า งานสร้างความปรองดองจึงต้องการคนที่มีความเข้าใจ เป็นกลาง และความตั้งใจสูงในการทำงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558