ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สปท. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา" วางกลไกการมีส่วนร่วมระดับท้องถิ่น - ระดับชาติ
08 ก.พ. 2560

          นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนสืบสาน ศาสตร์พระราชา" และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา คณะอนุกรรมการศึกษาปรัชญา ทฤษฎีแห่งศาสตร์พระราชา คณะอนุกรรมการดำเนินการตามศาสตร์พระราชา คณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน และกลุ่มผู้ริเริ่มขับเคลื่อนการจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา ที่ห้วยกระแทก จ.ลพบุรี “ป่าสักโมเดล” จัดโดยคณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสาน ศาสตร์พระราชา อย่างยั่งยืน ในคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ซึ่งมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นประธานอนุกรรมการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ อย่างยั่งยืน 

          ในการนี้ ได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ภายในห้องประชุมด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558