ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สปท. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา" วางกลไกการมีส่วนร่วมระดับท้องถิ่น - ระดับชาติ
08 ก.พ. 2560

          นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนสืบสาน ศาสตร์พระราชา" และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา คณะอนุกรรมการศึกษาปรัชญา ทฤษฎีแห่งศาสตร์พระราชา คณะอนุกรรมการดำเนินการตามศาสตร์พระราชา คณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน และกลุ่มผู้ริเริ่มขับเคลื่อนการจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา ที่ห้วยกระแทก จ.ลพบุรี “ป่าสักโมเดล” จัดโดยคณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสาน ศาสตร์พระราชา อย่างยั่งยืน ในคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ซึ่งมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นประธานอนุกรรมการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ อย่างยั่งยืน 

          ในการนี้ ได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ภายในห้องประชุมด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558