ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ออมสินรับสมัครผู้บริหาร 2 อัตรา
08 ก.พ. 2560

         ช่วงนี้งานประชาสัมพันธ์และงานด้านการลงทุนของพี่บู๊ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน ชุกมาก จึงเปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ด้านการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนางานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมถึงการจัดกิจกรรมและภารกิจของธนาคารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับธนาคาร อีกตำแหน่งหนึ่งคือ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการลงทุน ทำหน้าที่ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนางานศูนย์กลางปฏิบัติการด้านการลงทุนและการเป็นตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนของธนาคาร

        ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-299-8000 ต่อ 030221, 030211-12 ทั้งนี้หมดเขตวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วยบริหารสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ส่วนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-299-8000 ต่อ 010254, 010217
โทรสาร 02-299-8493

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558