ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ประธาน สนช. ยัน 7 สนช. ไม่ขาดลงมติจนขาดสมาชิกภาพ
14 ก.พ. 2560

          นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ชี้แจงกรณีโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ เปิดเผยเกี่ยวกับสถิติการเข้าประชุมของสมาชิก สนช. พบว่า มีสมาชิก 7 คน ได้แก่ พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ อดีตเสนาธิการทหารเรือ, นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการกฤษฎีกา, นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, พลเอกปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มาลงมติไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของการลงมติ ซึ่งอาจขัดต่อคุณสมบัติได้ เนื่องจากข้อบังคับกำหนดให้สมาชิกต้องมาลงมติอย่างน้อย 1 ใน 3 ของทุกรอบ 90 วัน เว้นแต่ ได้ยื่นใบลาต่อประธานสภา

          โดยนายพรเพชรชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบการขาดการลงมติของสมาชิก สนช.  7 คนแล้ว พบว่า มีการยื่นใบลาถูกต้องครบถ้วน  จึงยังมีคุณสมบัติการเป็นสมาชิก สนช.  พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการลาของ สนช. มีด้วยกันสองแบบคือ ลาป่วยและลากิจ ซึ่งการลาทั้งสองอย่างต้องมีหลักฐานมาแสดงต่อประธานทุกครั้ง

          ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะสมาชิก สนช. หลายคนมีตำแหน่งอื่นทางราชการ ทำให้ขาดการลงมติบ่อยหรือไม่นั้น นายพรเพชร ระบุว่า ไม่น่าจะเกี่ยวกัน เพราะทุกครั้งที่มีการประชุม สมาชิก สนช.ทุก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558