ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
จังหวัดสงขลา จัดแคมเปญ “สงขลามหาสนุก ปี 59”
12 พ.ย. 2558

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาได้จัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนวาระพัฒนาจังหวัดสงขลา กับส่วนราชการ ภาคเอกเอกชน นักธุรกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว  เพื่อขับเคลื่อน วาระสงขลา เมือง น่าเที่ยว ภายใต้แคมเปญ"สงขลามหาสนุก ปี2559”  เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดสงขลาเที่ยวอย่างสนุกครบทุกรูปแบบ ได้ทั้ง 365 วัน แบบไม่มีฤดูกาล

ทั้งนี้เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว บูรณาการทำงานร่วมกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก ภายใต้แคมเปญ "สงขลามหาสนุก" จึงได้จัดทำปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปี  2559  ตามโครงการและเป้าหมายที่วางไว้ จำนวน 16 แผนงาน ประกอบด้วย

1. แผนประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก ตามปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปี 2559 ภายใต้แคมเปญ "สงขลามหาสนุก" ซึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2558 โดยทีมงานมืออาชีพและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. เปิดตลาดน้ำวิถีไทยและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์คลองบางกล่ำ

3. พัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นสตรีทอาร์ตที่สมบูรณ์พร้อมจัดกิจกรรมตลอดปี

4. พัฒนาตลาดเก้าเส้งเป็นตลาดอาหารทะเลที่ถูกสุขลักษณะและพัฒนาเขา/วัดเก้าแสนเป็นจุดชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้น

5. ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณวัดพะโคะ, แหลมสนอ่อน, หาดชลาทัศน์,  เกาะยอ และตลาดน้ำคลองแดน

6. พัฒนาชายหาดสะกอม สร้อยสวรรค์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและอบรมสัมมนาของประชาชน/เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว/อาหาร/บริการ/ผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน

8. ส่งเสริมการจัดนิทรรศการประชุมอบรมสัมมนาเรียนรู้ศึกษาดูงาน โดยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

9. ส่งเสริมการท่องเที่ยว "เพิ่มพลังชีวิตเสริมศิริมงคล" โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

10. จัดกิจกรรมพิเศษที่เน้นความสนุกสนาน โดเยเร่งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว/สวนสนุก/สวนสัตว์ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัว 

11. เพิ่มกิจกรรมกีฬา มหกรรมดนตรี ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ภายใต้แคมเปญย่อย "คนทันสมัยต้องไปสงขลา"

12. จัดกิจกรรมและบริการเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้แคมเปญย่อย "ให้รางวัลชีวิต สุขกายสุขใจ ต้องไปสงขลา"

13. เพิ่มจุดถ่ายภาพ รักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  เพิ่มความร่มรื่นสวยงามของเมือง เส้นทางคมนาคมและสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ภายใต้วาระ"สงขลาเมืองสวยน้ำใส"  เพื่อให้แชะและแชร์ได้ทั้งเมือง

14. สร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ภายใต้วาระ"สงขลาปลอดภัย"

15. พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดสินค้าโอทอป ของฝาก ของที่ระลึก  ผลผลิตทางการเกษตร อาหารเด็ด ขนมดัง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

16. กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีรณรงค์ "สงขลามหาสนุก เมืองสวยน้ำใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจนักท่องเที่ยว"

นายทรงพล กล่าวอีกว่า จังหวัดสงขลาจะจัดให้มีการเปิดตัวแคมเปญ สงขลามหาสนุก อย่างเป็นทางการที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้จะจัดกิจกรรม "สงขลาฟันแฟร์"  เปิดตัวแคมเปญที่สงขลา ในช่วงต้นเดือน มกราคม 59  จากนั้นจะมีการดำเนินการทั้งในส่วนของกิจกรรมเก่าที่พัฒนาให้ตอบโจทย์แคมเปญ/กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย และกิจกรรมใหม่ที่ขายได้จริง ควบคู่ไปกับการ ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด ผ่านสื่อและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตลอดทั้งปี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558