ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
เลขาวุฒิ เปิดสถิติ 7 สนช. ไม่ลงมติการประชุม
24 ก.พ. 2560

          จากกรณีที่มีเว็บไซด์ไอลอว์ ได้เปิดเผยข้อมูลการกล่าวหาว่า สมาชิก สนช. 7 คน อาจเข้าข่ายขาดสมาชิกภาพเนื่องจากมาลงมติไม่ถึงเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กำหนด จนนำมาซึ่งคำร้องของสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ให้คณะกรรมการจริยธรรม สนช. ตรวจสอบเรื่องนี้

          ในวันนี้ นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สนช. ได้เปิดเผยตัวเลขการลงมติของ สนช. ทั้ง 7 คน ที่ถูกกล่าวหาในรอบระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ปี 2559 ที่มีการลงมติทั้งหมด 1,264 ครั้ง โดย 1.) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง มีจำนวนลงมติจริง 398 ครั้ง จำนวนที่ไม่ได้แสดงตนลงมติ 27 ครั้ง และจำนวนที่ได้รับอนุญาตลา 839 ครั้ง , 2.) นายดิสทัต โหตระกิตย์ มีจำนวนลงมติจริง 214 ครั้ง จำนวนที่ไม่ได้แสดงตนลงมติ 3 ครั้ง และจำนวนที่ได้รับอนุญาตลา 1,047 ครั้ง , 3.) พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา มีจำนวนลงมติจริง 428 ครั้ง จำนวนที่ไม่ได้แสดงตนลงมติ 4 ครั้ง และจำนวนที่ได้รับอนุญาตลา 832 ครั้ง , 4.) พลเรือเอก ณะ อารีนิจ มีจำนวนลงมติจริง 230 ครั้ง จำนวนที่ไม่ได้แสดงตนลงมติ 0 ครั้ง และจำนวนที่ได้รับอนุญาตลา 1,034 ครั้ง , 5.) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ มีจำนวนลงมติจริง 387 ครั้ง จำนวนที่ไม่ได้แสดงตนลงมติ 0 ครั้ง และจำนวนที่ได้รับอนุญาตลา 877 ครั้ง , 6.) นายสุพันธ์ มงคลสุธี มีจำนวนลงมติจริง 656 ครั้ง จำนวนที่ไม่ได้แสดงตนลงมติ 19 ครั้ง และจำนวนที่ได้รับอนุญาตลา 589 ครั้ง , และ 7.) พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ มีจำนวนลงมติจริง 646 ครั้ง จำนวนที่ไม่ได้แสดงตนลงมติ 0 ครั้ง และจำนวนที่ได้รับอนุญาตลา 618 ครั้ง

          ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 มาตรา 9 (8) ระบุเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิก สนช. จะสิ้นสุดลงเมื่อไม่แสดงตนลงมติในที่ประชุม สนช. เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม ซึ่งในข้อบังคับการประชุม สนช. ข้อที่ 82 กำหนดไว้ว่า หากสมาชิกไม่แสดงตนลงมติเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนครั้งที่แสดงคนทั้งหมดในรอบระยะเวลา 90 วัน ให้ถือว่าขาดสมาชิกภาพความเป็น สนช. ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภา ระบุว่า จากการลงมติทั้งหมด 1,264 ครั้ง สมาชิก สนช. จะขาดหรือไม่แสดงตนลงมติได้ไม่เกินกว่า 421 ครั้ง แต่จากข้อมูลที่ปรากฏ ได้มีการลาอย่างถูกต้อง จึงไม่ถือว่าเข้าข่ายขาดสมาชิกภาพ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558