ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และถวายราชสักการะ ร.7 กำชับเจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายดูแลประชาชนด้วยความระมัดระวัง
03 มี.ค. 2560

          พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีสถาปนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (นปอ.) ครบรอบปีที่ 25 ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

          พร้อมกันนี้ กล่าวให้โอวาทกำลังพลตอนหนึ่งว่า หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ถือเป็นหน่วยทหารที่มีเกียรติยศ ซึ่งมีความสำคัญ เนื่องจากมีภารกิจกว้างขวาง กำลังพลต้องมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะงานด้านเทคโนโลยี และความทันสมัย เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของกองทัพ จะถึงหน่วยมีพื้นที่ย่านใจกลาง ประเทศที่ผ่านมาได้ใช้หน่วยในการปฏิบัติงานหลายภารกิจ สอดรับภารกิจของ คสช. การดูแลความสงบเรียบร้อยและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งการทำงานของ นปอ. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น พร้อมในความมั่นคงของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมป ทั้งนี้ ขอให้กำลังพล
มีความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชนใช้กฎหมายด้วยความระมัดระวัง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558