ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ แจง “การเปิดบ่อนกาสิโนบนพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา เขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา บริเวณ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์”
20 มี.ค. 2560

จากกรณีการเสนอข่าวทางสื่อออนไลน์ โดยอ้างอิง เฟซบุ๊ก Veera Somkwamkid ของนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน กล่าวถึงกรณีถูกออกหมายจับ โดยมีประเด็น 
           1.เชื่อว่าเกิดจากการที่โพสต์แฉเรื่องบ่อนกาสิโนของคนสนิทสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มาเปิดบนพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ทำให้มีคำสั่งลับให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ออกหมายจับตน เพราะต้องการปิดปาก ไม่ให้มาเปิดโปง ซึ่งมีนายทหารใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 
           2.รัฐบาลไทยยินยอมให้เข้ามาก่อสร้างบ่อนกาสิโนแห่งนี้บนพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน มีความผิดตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ฯ และ พล.อ.ประวิตรฯ อาจเข้าข่ายมีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 157 ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและประชาชน  
           3.พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าข่ายมีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 157 กรณีไม่ดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกแผ้วถางทำลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา  
           4.อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นพื้นที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ซึ่งหากมีการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการมรดกโลก จะเกิดความเสียหายต่อการสนับสนุนงบประมาณที่ไทยจะได้รับ 
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตรวจสอบแล้ว พื้นที่บริเวณจุดที่ตั้งบ่อนกาสิโนดังกล่าว อยู่ในเขตประเทศกัมพูชา ห่างจากแนวเขตประเทศไทย ประมาณ 300 เมตร (ดังรูป) จึงมิได้อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติตาพระยา ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินฯ ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อพื้นที่ของบ่อนกาสิโน อยู่นอกแนวเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ข้างต้น จึงไม่ถือว่าเป็นการบุกรุกแผ้วถางทำลาย หรือละเมิดข้อห้ามต่าง ๆ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติฯ อธิบดีกรมอุทยานฯ จึงไม่มีอำนาจบังคับใช้ พรบ. อุทยานฯ แต่ประการใด ดังนั้นการกล่าวหาว่า อธิบดีกรมอุทยานฯ มีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 157 จึงไม่ถูกต้อง 
สำหรับประเด็นข้อกล่าวหาว่า จะส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนงบประมาณ ที่ประเทศไทยจะได้รับจากศูนย์มรดกโลกนั้น ขอเรียนว่า โดยทั่วไปศูนย์มรดกโลก จะสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือ เฉพาะการฟื้นฟูดูแลบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก ที่ถูกคุมคามเสียหายและอยู่ในภาวะอันตราย เพื่อให้คงไว้ซึ่งคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลหรือสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่มรดกโลก ตามคู่มือแนวทางการอนุวัติอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเท่านั้น กล่าวคืองบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติตาพระยา ในปัจจุบัน กรมอุทยานฯ ใช้จากระบบงบประมาณปกติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อเป็นอันชัดเจนว่า บ่อนคาสิโนดังกล่าวอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา ประเด็นข้อกล่าวหาดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด  ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กำชับสั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกกระทำผิดละเมิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับอุทยานแห่งชาติในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายอุทยานแห่งชาติที่ว่า “เพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขาให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558