ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สนช.มีมติ 231:4 เสียง ถอดถอน "สุรพงษ์" ออกจากตำแหน่ง กรณีออกพาสปอร์ตให้ทักษิณโดยมิชอย พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
31 มี.ค. 2560

          ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติถอดถอน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง กรณีการออกหนังสือเดินทางชนิดธรรมดา ให้พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี (ยศในขณะนั้น) โดยมิชอบ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ด้วยมติ 231 ต่อ 4 เสียง ซึ่งถือว่ามติเกิน 3 ใน 5 หรือ 150 เสียงจากสมาชิกทั้งหมด 250 คนซึ่งในวันนี้ มีจำนวนสมาชิกร่วมลงมติด้วยทั้งสิ้น 238 คน ส่งผลให้นายสุรพงษ์ ถูกตัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นระยะเวลา 5 ปี และถือเป็นการยุติกระบวนการการถอดถอนนักการเมือง โดยสภาสูงของรัฐสภาไทย หลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้บัญญัติให้อำนาจการถอดถอนหลังจากนี้ เป็นอำนาจของศาลพิจารณา 
          โดยกระบวนการต่อจากนี้ สนช. จะแจ้งผลการลงมติถอดถอนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และ นายสุรพงษ์ ในฐานะผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้รับทราบต่อไป ซึ่งนายสุรพงษ์ ถือเป็นคนที่ 9 ที่ถูก สนช. ชุดปัจจุบันถอดถอนออกจากตำแหน่ง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558